Náměstkyně ředitele sekce finanční stability, Česká národní banka

Zlatuše Komárková

Ing. Zlatuše Komárková Ph.D. absolvovala Ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské–Technické univerzity v Ostravě a doktorské studium v oboru finance na Vysoké škole ekonomické v Praze. V ČNB pracuje od roku 2006. Nejprve působila v sekci regulace a dohledu nad kapitálovým trhem, následně přešla do samostatného odboru ekonomického výzkumu a finanční stability. Od roku 2010 pracovala v samostatném odboru finanční stability, v němž od roku 2016 vedla referát systémového rizika. Po přeměně samostatného odboru finanční stability v roce 2018 nejprve působila jako ředitelka odboru makroobezřetnostních analýz, nyní jako ředitelka odboru makroobezřetnostní politiky a náměstkyně ředitele sekce finanční stability. Je autorkou mnoha odborných článků zejména z oblasti finanční stability, makroobezřetnostní politiky nebo finanční integrace trhů. Aktivně působí rovněž v akademické sféře.