IT Project/Product Manager. Life/Carrer Guide and Mentor. The Lead of Women's Circles and Transformational Rituals.

Markéta Holcmanová

Ve svých workshopech, přednáškách i při individuální práci s klienty svým jedinečným, přirozeným způsobem kombinuji zdánlivě neslučitelný svět systémů a pravidel s naplňováním lidských potřeb pochopení a pocitů. Pomáhám klientům vrátit se k sobě, lépe se poznat a z tohoto uvědomění vstoupit zpátky do běžného života či do práce – s rovnou páteří, pevnou půdou pod nohama a jasným vědomím toho, kdo jsem a jaká je má hodnota.
Nikdo z nás se nenarodil jako hadr na podlahu 😉