CEO & Founder M.arter

Andrea Bohačíková

Andrea je zakladatelka a ředitelka vzdělávací a networkingové platformy M.arter pro ženy i muže na nebo po rodičovské dovolené. Pomáhá jednotlivcům i firmám, aby pro ně rodičovská dovolená nebyla brzdou. 

Dlouhodobě se věnuje negativním dopadům rodičovské dovolené v ČR, diverzitě a inkluzi, flexibilitě práce, firemní a prorodinné politice, mentoringu a networkingu. Je zakladatelkou vzdělávací a networkingové platformy M.arter, která prosazuje myšlenku Rodičovská není brzda, když nechcete. Všechny aktivity organizace směřují k tomu, aby se pro matky malých dětí vyrovnaly podmínky na trhu práce i ve společnosti, které jsou v ČR nejhorší v EU. Statistiky a expertizy jsou její vášní, rozumí potřebám rodičů na nebo po rodičovské dovolené, protože M.arter aktuálně sdružuje největší komunitu proaktivních rodičů v ČR (17 000+ členů).

Mentorka startupů i jednotlivců, nadšenec do inovací a tvorby komunit. Freedompreneur of the Year 2019 – Central European Startup Awards 2019. 2022 M.arter 3. místo Cen SDGs v kategorii diverzita, rovnost a inkluze. 2023 si odnesl ocenění za Inovativní zaměstnanecký benefit roku 2023 Profi HR Awards 2023.