Schaeffler

Andrej Čižniar

Andrej Čižniar pôsobí vo firme Schaeffler Kysuce ako hlavný inštruktor odborného vzdelávania dualistov stredných škôl. Jeho hlavné zameranie a výuka súvisí s programovaním PLC, automatizáciou, pneumatickými a hydraulickými systémami. Zaujíma ho environmentalistika a témy s ňou spojené. Napríklad technológie zeleného vodíka alebo obnoviteľné zdroje energie. Skrátka mladý človek, ktorému budúcnosť našej planéty nie je ukradnutá.