Psychológ, Enef

Veronika Valentová

Vystudovala jednooborovou psychologii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy a sociální práci na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. V rámci programu Erasmus studovala psychologii také na Universitě Javäskylä ve Finsku.
V rámci navazujícího psychoterapeutického vzdělávání absolvovala pětiletý psychoterapeutických výcvik SUR garantovaný o.s. SUR, Sdružením pro vzdělávání v psychoterapii. Výcvik je akreditovaný v České republice a uznávaný Evropskou psychoterapeutickou asociací. Dále absolvovala výcvik v telefonické krizové intervenci a další odborné kurzy a stáže. V minulosti se věnovala práci s klienty s psychickým, zrakovým nebo kombinovaným postižením a s jejich rodinami.
Vedle své psychologické a psychoterapeutické praxe se také angažuje v péči o seniory. V rámci své praxe poskytuje psychologickou a psychoterapeutickou péči nejen samotným seniorům, ale i pracovníkům sociálních služeb a rodinným pečujícím.
Dále působí také jako lektorka kurzů zaměřených na osobnostní růst a kurzů zaměřených na seniorskou problematiku.