Vedoucí úseku Firemní péče o zaměstnance, Kaufland

Šárka Churavá 

Šárka má v Kauflandu na starosti oblast „Firemní péče o zaměstnance“. Zároveň vede tým firemních důvěrníků a je rovněž jedním z nich.  Společně s týmem „pečuje“ o více než 12 000 našich zaměstnanců. Jejím posláním je pomáhat zaměstnancům řešit pracovní i osobní záležitosti a předávat pocit, že vše se dá řešit včasnou a efektivní komunikací. Přispívá k prosazení diverzity a s radostí přináší do firemní kultury nové trendy. Organizuje eventy pro zaměstnance a spoluvytváří příjemné pracovní prostředí. Miluje seberozvoj, koučink a mediaci. Propaguje zdravý životní styl, byť občas taky „ujede“ na sladkém. 😊