ředitel, Národní ústav duševního zdraví

Petr Winkler

PhD získal v oboru veřejného duševního zdraví na King’s College London. Výzkumně se zabývá psychiatrickou epidemiologií, výzkumem systémů a služeb péče o duševní zdraví, stigmatizací a diskriminací, sebevražedností a ekonomií zdravotnictví.  Založil a vedl Výzkumný program sociální psychiatrie v Národním ústavu duševního zdraví, který byl pod jeho vedením designován v únoru 2021 jako Spolupracující centrum Světové zdravotnické organizace pro výzkum a rozvoj služeb veřejného duševního zdraví. V červnu 2021 zvítězil ve výběrovém řízení a byl jmenován ředitelem Národního ústavu duševního zdraví. Vede resp. vedl celkem tři celonárodní implementační projekty reformy péče o duševní zdraví; je členem Výkonného výboru a Odborné rady reformy péče o duševní zdraví a také Rady vlády pro duševní zdraví; je spoluautorem Národního akčního plánu pro duševní zdraví 2030 a Národního akčního plánu prevence sebevražd 2030. V současnosti také působí jako člen komise vědeckého časopisu The Lancet pro stigmatizaci a diskriminaci v oblasti duševního zdraví. Je členem Evropské psychiatrické asociace a konzultant její sekce pro prevenci; členem Psychiatrické společnosti ČLS JEP; a členem představenstavenstva Human Rights in Mental Health – Federation Global Initiative on Psychiatry. Působí také jako senior editor vědeckého časopisu Global Mental Health (Cambridge University Press). V roce 2017 mu byla udělena cena Evropské psychiatrické asociace za nejlepší vědecký článek publikovaný v kategorii “Psychiatrická epidemiologie, sociální psychiatrie a psychoterapeutické intervence u duševních onemocnění.