Psycholog, Soulmio

Martina Mikesková

Martina vystudovala psychologii na FF UK, absolvovala sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii, výcvik v mediaci a yoga teacher training. 

Věnuje se činnostem spojeným s osobnostním rozvojem, diagnostikou a psychologickým poradenstvím. V posledních letech působí intenzivněji v oblasti poradenství péče o zaměstnance k tématům adaptace, budování týmu a offboardingu. V rámci mezinárodních projektů se věnuje oblasti začlenění mladých dospělých na trh práce. 

 Působí jako lektorka k tématům etiky, psychohygieny, relaxačních technik a jógy pro pracovníky sociálních služeb a pedagogy. V minulosti zajištovala studentům VŠ výuku v oblasti psychologie a supervizi pedagogickým pracovníkům.