Ředitel odboru vnějších ekonomických vztahů, Česká národní banka

Luboš Komárek

Prof. Ing. et Ing. Luboš Komárek, Ph.D., MSc, MBA vystudoval obor ekonomická teorie na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě, kde v roce 2001 získal doktorát a kde byl o pět let později habilitován v oboru ekonomie. Je rovněž absolventem University of Warwick ve Velké Británii v oboru ekonomie, Slezské univerzity v oboru marketing a management a MBA studia na Newport University. V roce 2016 byl jmenován profesorem pro obor ekonomie. 

V letech 2008–2010 byl prezidentem České společnosti ekonomické. V ČNB pracuje od září 1996. Postupně zastával pozice ekonoma, poradce člena bankovní rady a vedoucího referátu měnových analýz a transmise měnové politiky sekce měnové a statistiky. Od července 2009 je ředitelem odboru vnějších ekonomických vztahů sekce měnové, od prosince 2018 pak rovněž náměstkem ředitele sekce měnové. Je alternátem zástupce ČNB v Monetary Policy Committee a International Relations Committee při ECB. 

Luboš Komárek je autorem mnoha odborných článků a prezentací zejména z oblasti měnových kurzů, cen aktiv, finanční integrace a finanční stability. Přednáší na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a Ekonomické fakultě VŠB–TU v Ostravě.