Projektový manažér, výcvikový kapitán a tréner CRM, Smartwings

Jan Zemánek

Při základní škole jsem začal navštěvovat aeroklub, kde jsem se aktivně věnoval létání na
větroních. V dalších letech jsem vystudoval střední průmyslovou školu dopravní se
zaměřením na letectví a dál rozvíjel svůj zájem o letectví jako pilot motorových letadel.
V letecké dopravě jsem začal pracovat již na střední škole v roce 1998 na různých pozicích.
Můj největší zájem byla příprava navigačních příprav pro velká dopravní letadla typu B737.
Kromě současné aktivní činnosti dopravního pilota s nejvyšší možnou kvalifikací instruktora a
examinátora se od roku 2009 věnuji především rozvoji „soft skill“ dovedností pro piloty a
další zaměstnance v letecké dopravě.
Kladu důraz především na komunikaci, týmovou spolupráci, hodnocení týmu a práci s
informacemi, které jsou nezbytné pro následné rozhodovací procesy.
V průběhu let jsem zastával pozici Fleet Manager, kde hlavním úkolem byla komunikace a
celkové manažerské vedení pilotů společnosti Smartwings.
Od roku 2016 jsem na pozici projektového manažera, kde hlavní náplní práce je využití
dovedností, které jsem získal během svého profesního růstu a aplikovat je při kreativní
tvorbě individuálních projektů, jejichž úkolem je zefektivnit provoz letecké společnosti.