Vedúci katedry mechatroniky a elektroniky

Michal Frivaldský