manažérka vzdelávania Schaeffler

Andrea Tuchyňová

Andrea Tuchyňová je zodpovedná za vzdelávacie a rozvojové programy pre zamestnancov všetkých pobočiek Schaeffler na Slovensku. V Schaeffler Academy vedie a koordinuje viaceré projekty zamerané na digitalizáciu a zavádza rôzne nové inovatívne formy vzdelávania. Má dlhoročné skúsenosti z tvorby rozvojových konceptov pre rôzne pozície zamestnancov v oblasti soft skills alebo odborného vzdelávania, napríklad e-mobility. Aktívne rozvíja aj 300 žiakov zapojených do duálneho vzdelávania a 60 vysokoškolákov na ich štipendijnej praxi v slovenských závodoch Schaeffler. Pripravuje programy na podporu duševného zdravia, diverzity a inklúzie a snaží sa svojím dielom prispieť k príjemnému pracovnému prostrediu vo firme. Je absolventkou Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity a podporovateľkou efektívneho celoživotného vzdelávania. Okrem športu či turistiky patrí medzi jej koníčky práca s ľuďmi – mladými talentmi aj skúsenými expertmi, podpora ich osobnosti a pracovného potenciálu.