Vězeňská služba České republiky

140 67 Praha 4, Soudní 1672/1a

O společnosti

Nabízíme pro vás práci
v oblastech jako...

Vzdělávání Zdravotnictví Ekonomie a Finance Energetika Informační technologie Ochrana životního prostředí Potravinářství Státní a veřejná správa Telekomunikace Administrativa Logistika Doprava

Kdo jsme

Vězeňská služba České republiky je ozbrojeným bezpečnostním sborem, správním úřadem a účetní jednotkou, poskytovatelem zdravotních služeb. Vězeňská služba České republiky je zřízena zákonem č. 555/1992 Sb. o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky. Plní úkoly jí stanovené tímto zákonem a podle dalších právních předpisů, - zajišťuje výkon vazby, výkon trestu odnětí svobody a výkon zabezpečovací detence a v rozsahu stanoveném zákonem ochranu pořádku a bezpečnosti při výkonu soudnictví a správě soudů a při činnosti státních zastupitelství a Ministerstva spravedlnosti, - řídí ji generální ředitel Vězeňské služby České republiky.

Koho hledáme

Vězeňská služba České republiky hledá: - do služebního poměru na služební místa příslušníky vězeňské stráže, justiční stráže či dozorčí služby - na pracovní místa lékaře a zdravotní sestry, vychovatele, speciální pedagogy, psychology, sociální pracovníky, informatiky, logistiky, personalisty a další profese

Co nabízíme

Zájemcům o služební poměr ve Vězeňské službě České republiky nabízíme: Nástupní služební příjem 31.970,-Kč (včetně zvláštního příplatku) je stanoven pro základní tarifní třídu a tarifní stupeň služebního místa vrchní referent. Stupnice základních tarifů pro rok 2024 určuje vláda svým nařízením. Stabilizační příplatek ve výši 2.500 Kč/měsíčně u vybraných služebních míst (platí pro rok 2024). Náborový příspěvek ve výši 75.000,-Kč až 150.000,-Kč, po půlroční zkušební době. • šest týdnů dovolené • pravidelný příspěvek na ošacení • lékařskou péče • vzdělávací kurzy a školení • příspěvek na penzijní spoření • příspěvek na rekreaci • příspěvek na sport, kulturu a volný čas • závodní stravování nebo příspěvky na stravování • ozdravný pobyt v délce čtrnácti dnů • využívání resortních rekreačních středisek • využívání vlastních sportovních zařízení • možnost ubytování ve vlastní ubytovně Zájemcům o pracovní poměr ve Vězeňské službě České republiky nabízíme: Nástupní plat je určen podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. a podle dosažené praxe. Další složky platu tvoří osobní příplatek, jehož výše je určena podle dosažených zkušeností a odbornosti a zvláštní příplatek závislý na konkrétním pracovním zařazení. • příspěvek z fondu kulturních a sociálních potřeb (rekreace, kultura, volnočasové aktivity, penzijní spoření) • možnost závodního stravování • 5 - 6 týdnů dovolené, pět dní indispozičního volna • možnost dalšího vzdělávání • dovolená za zvýhodněné ceny v resortních rekreačních zařízeních